Rust ⋅ Energie ⋅ Plezier

voor vrouwelijke artsen

Privacyverklaring

Welkom bij Aqua & Lime Health Coaching.

Ik vind jouw privacy net zo belangrijk als jij en beloof je ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens veilig zijn bij mij. Ik zal nooit gegevens aan derden verkopen of beschikbaar stellen voor commerciële doeleinden.
In deze privacyverklaring leg ik uit hoe en waarom ik je persoonsgegevens gebruik als je mijn website bezoekt, je inschrijft voor mijn ezine, een test of vragenlijst invult of op welke manier dan ook gebruik maakt van mijn diensten.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die jij mij hebt verstrekt of die ik over jou heb verzameld of verzamel.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je mijn websites bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van de energie checkup of het contact-formulier of om mijn Ezine te ontvangen.
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn hosting-provider wordt verstrekt. Ik gebruik geen cookies dus deze gegevens zijn voor mij niet herleidbaar naar jou.
Als je je inschrijft voor mijn Ezine

  • Voor- en achternaam, Geslacht, Beroep
  • Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres
  • IP-adres
  • Open- en clickgegevens

Als je een test of vragenlijst invult (bv energie checkup, satisfaction with life scale, selfcompassion scale)

  • Voor- en achternaam, Email-adres
  • Antwoorden die je geeft

Als je gebruik maakt van mijn betaalde diensten (trainingen, individuele coaching)

  • Voor- en achternaam, Geslacht, Beroep
  • Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Naam werkgever (indien van toepassing)
  • Gespreksverslagen (offline)
  • Inhoud van communicatie (emails, sms, whatsapp)

Met welk doel verzamel en verwerk ik deze gegevens?

  • Het onderhouden van contact
  • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
  • Een goede en efficiënte dienstverlening
  • Beheer van mijn cliëntenbestand
  • Verzending van mijn Ezine met maandelijks een artikel en tips, nieuwe producten en diensten, mijn agenda voor de komende tijd
  • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
  • Verbetering van mijn dienstverlening
  • Facturering
  • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
  • Belastingaangifte

Wat is de grondslag waarop ik deze gegevens verzamel en verwerk?

Overeenkomst: Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot een training of coachtraject.
Wettelijke verplichting: Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte.
Gerechtvaardigd belang: Tevens verwerk ik persoonsgegevens in het kader van een gerechtvaardigd belang, zoals de bescherming van mijn financiele belangen, de verbetering van mijn diensten en beveiliging en het beheer van de door mij gebruikte systemen.
Toestemming: Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden.
Ik zal deze uitsluitend verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor de hierboven genoemde doeleinden maak ik gebruik van diensten van derden, zoals mijn hosting-bedrijf (neostrada), Ezine-verzendprogramma (mailchimp), online agenda ( timetrade), online survey (googleforms), online meeting (zoom, facetime, skype) en mijn boekhouder (Duofinance). Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken op basis van de de bovengenoemde doeleinden.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aqua & Lime Health Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aqua & Lime Health Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marga@aqualime.nl.

Wijzigingen privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 oktober 2021.

Contactgegevens

Marga Gooren, Aqua & Lime Health Coaching
Tempeliersstraat 16, 2012ED Haarlem
+3165276225
marga@aqualime.nl
KVK nummer 55455018